OFERUJEMY PAŃSTWU DARMOWE PORADY

O NAS

Ludzie są najcenniejszą wartością firmy i potrzebują bezpiecznych warunków pracy. Pracownicy świadomi zagrożeń, znający i stosujący zasady bezpieczeństwa stanową dla firmy i jej interesów najskuteczniejszą metodę ochrony.

Zajmujemy się usługami w zakresie szeroko pojętego BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Profesjonalna kadra wykładowców posiada doświadczenie praktyczno-teoretyczne zdobyte podczas wieloletniej pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędzie Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej czy Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Wdrażając nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem pracy, stanowiące klucz do poprawy zachowań pracowników – pomagamy pracodawcom zapobiegać wypadkom poprzez budowanie kultury bezpieczeństwa pracy.

  • Kompleksowa obsługa firm
  • Szkolenia BHP, Ppoż., 1 Pomoc
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • Bezpieczna Ewakuacja
  • Dokumentacja powypadkowa
OPINIE O NAS O NAS

NASZA OFERTA

WYŻSZA KULTURA BEZPIECZEŃSTA

AKTUALNOŚCI