Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Obsługujemy firmy w miejscowościach: Piła, Trzcianka, Czarnków, Chodzież, Oborniki, Wałcz, Szamotuły, Rogoźno, Wronki

Nasza firma opracowuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Obowiązek wdrożenia takowych instrukcji spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów, bądź ich części stanowiących:

 • odrębne strefy pożarowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Podstawą prawną takiego obowiązku jest z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. nr 109, poz. 719)

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest opracowywana w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Każdorazowo dokonywana jest indywidualna wycena usługi, z uwagi na wiele czynników decydujących
o skomplikowaniu i zakresie prac m.in.: kubatura, profil działalności, czy położenie obiektu.

Instrukcja składa się z:

 1. Część opisowa – opracowana zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te- renów (Dz. U. Nr 109, Poz. 719).
 2. Część graficzna – zawierająca rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu/ów na działce itd..
 3. Załączniki – np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wg wymagań.

Potrzebne informacje

Kontaktując się z nami w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o przygotowanie poniższych informacji (przyspiesza i ułatwia to wycenę):

 • Powierzchnia obiektu; kubatura, wysokość bądź liczba kondygnacji.
 • Krótki opis czym zajmuje się firma (prace biurowe, zakład produkcyjny [krótka charakterystyka procesu], centrum logistyczne, instytucja, hotel, magazyn itp.).
 • Posiadana dokumentacja (projekt budowlany, rzuty kondygnacji budynku
  w formie elektronicznej – dowolnego formatu, rzuty w formie papierowej).
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI