Kompleksowa obsługa

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno tych, które potrzebują pomocy doraźnej, jak i tych, które w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy zobowiązane są utworzyć służbę BHP.

W ramach kompleksowej obsługi firm proponujemy m.in.:

Szkolenia:

 • BHP dla wszystkich grup pracowniczych,
 • PPOŻ,
 • Pierwsza pomoc przedlekarska,
 • przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • pomoc w tworzeniu systemu zarządzania BHP,
 • analizę stanu BHP w zakładzie pracy,
 • oznakowanie bezpieczeństwa,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe)
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie,
 • postępowanie powypadkowe.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI