Próbna ewakuacja

Obsługujemy firmy w miejscowościach: Piła, Trzcianka, Czarnków, Chodzież, Oborniki, Wałcz, Szamotuły, Rogoźno, Wronki

Oferujemy Państwu przeprowadzenie próbnej ewakuacji oraz sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji ewakuacyjnej.

Oferta skierowana głównie do szkół i przedszkoli oraz dla właścicieli obiektów w których przebywa ponad 50 osób. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109. poz. 719) w obiekcie w którym przebywa ponad 50 osób na pobyt stały należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata próbę ewakuacji.

Nasza firma oferuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji i nadzór nad próbną ewakuacją. Tworzymy scenariusze, według których dana ewakuacja będzie przeprowadzana, proces ewakuacji jest nadzorowany i obserwowany przez rozjemców. Wychwytują oni problemy pojawiające się podczas ćwiczeń. Na tej podstawie sporządzamy protokół podsumowujący przeprowadzone ćwiczenia.

  • sposób i zakres ewakuacji konsultujemy z użytkownikami obiektów
  • kontrolujemy system alarmowania, oświetlenie awaryjne i procedury ewakuacyjne
  • wyznaczamy tzw. punkty zborne
  • w celu zwiększenia realizmu możemy zastosować dym pozoracyjny

Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu użytkowników szkoły, przedszkola z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każda placówka oświatowa musi wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół i przedszkoli jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w każdym roku powinno się przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły (przedszkola). Za przygotowanie planów ewakuacji i jej przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor placówki oświatowej.

Ewakuacji ludzi dokonuje się, gdy wystąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego, takie jak: pożar, silne zadymienie. Decyzję o konieczności ewakuacji ludzi spowodowanej wystąpieniem zagrożenia pożarowego podejmuje Dyrektor szkoły, przedszkola lub osoba przez niego upoważniona. Ewakuacja z budynków powinna odbywać się w odpowiednio ustalone i oznakowane miejsca zbiórki na placu przed budynkami szkoły, przedszkola.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI