BHP, a koronawirus i okres epidemii

BHP, a koronawirus i okres epidemii

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne podjęliśmy decyzję o czasowym wstrzymaniu szkoleń prowadzonych w formie stacjonarnej.

 

Pracujemy jednak dalej i realizujemy czynności z wykorzystaniem form i metod komunikacji zdalnej, również w zakresie szkoleniowym.

 

Zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy możliwe jest przeprowadzenia zarówno szkoleń okresowych, jak i wstępnych w ramach samokształcenia kierowanego lub metod bezpośredniej komunikacji elektronicznej. W tym celu podjęliśmy starania o uruchomienie platformy e-learningowej oraz dostowanie zaplecza technicznego do możliwości komunikacji w formie wideo-konferencji, lub z wykorzystaniem komunikatorów takich, jak np. Skype, messenger.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.