wsparcie w ramach Wrpo

wsparcie w ramach Wrpo

Grantobiorca: Michał Stelmaszyk „Stelmach” bhp ppoż. ratmed,

Wartość grantu: 23 535,33

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.